Quyền tài sản và quyền nhân thân trong đăng ký bản quyền âm nhạc

0
345

Chào Luật sư, tôi ty tôi hoạt động trong lĩnh vực tổ chức sự kiện và muốn có 1 bài hát riêng cho hoạt động của Công ty. Do đó, chúng tôi có thuê 1 nhạc sỹ sáng tác ra bài hát riêng và muốn đăng ký bản quyền âm nhạc cho bài hát này, tôi có nghe nói tới quyền tài sản và quyền nhân thân đối với 1 tác phẩm âm nhạc trong trường hợp công ty tôi đi thuê sáng tác. Luật sư vui lòng tư vấn cho chúng tôi quyền tài sản và quyền nhân thân trong trường hợp này. Tôi xin cảm ơn Luật sư rất nhiều.

Trả lời:

Chào Anh, với thắc mắc của Anh chúng tôi xin trả lời như sau:

Theo quy định của Luật SHTT Việt Nam, quyền tác giả đối với tác phẩm bao gồm (i) quyền tài sản (ii) quyền nhân thân. Trong đó.

Quyền nhân thân bao gồm quyền:

a. Đặt tên cho tác phẩm;

b. Đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng;

c. Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm;

d. Bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả.

Quyền tài sản bao gồm:

a) Làm tác phẩm phái sinh;

b) Biểu diễn tác phẩm trước công chúng;

c) Sao chép tác phẩm;

d) Phân phối, nhập khẩu bản gốc hoặc bản sao tác phẩm;

đ) Truyền đạt tác phẩm đến công chúng bằng phương tiện hữu tuyến, vô tuyến, mạng thông tin điện tử hoặc bất kỳ phương tiện kỹ thuật nào khác;

e) Cho thuê bản gốc hoặc bản sao tác phẩm điện ảnh, chương trình máy tính.

Căn cứ vào quy định nêu trên có thể giải thích đơn giản là khi Anh thuê 1 nhạc sỹ sáng tác bài hát đó nhạc sỹ sẽ có quyền nhân thân đối với tác phẩm âm nhạc do nhạc sỹ sáng tác và Công ty Anh sẽ có quyền tài sản đối với tác phẩm âm nhạc. Trong 02 quyền trên, quyền tài sản là quan trọng vì bên Anh được phép mua bán, tặng cho, chuyển nhượng, sao chép….vv.

Khi tiến hành thủ tục đăng ký bản quyền âm nhạc, trên giấy chứng nhận đăng ký bản quyền sẽ có thông tin về tác giả (quyền nhân thân) và thông tin về chủ sở hữu tác phẩm (quyền tài sản).