Công bố mỹ phẩm sản xuất tại Long An

0
99

Hiện nay, nhu cầu sử dụng mỹ phẩm từ các nguyên liệu thiên nhiên sẵn có trong nước đã trở thành xu thế  của chị em phụ nữ Việt Nam. Nắm  bắt được tâm lý đó nhiều doanh nghiệp tại Long An và một số tỉnh khác đã đưa ra thị trường những sản phẩm mỹ phẩm tự nhiên giá thành hợp lý lại phù hợp với người Việt. Nhằm giúp cho các Doanh nghiệp chấp hành đúng quy định của pháp luật về công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước, LAVN cung cấp dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Long An với nhiều ưu đãi.

I. Hồ sơ công bố mỹ phẩm trong nước

Theo thông tư số: 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 về quản lý Mỹ phẩm quy định  hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm trong nước bao gồm các tài liệu sau:
1. Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (02 bản) kèm theo dữ liệu công bố (bản mềm của Phiếu công bố);
2. Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh  của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường ( có chữ ký và đóng dấu của doanh nghiệp). Trường hợp mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất thì phải có bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của nhà sản xuất (có chứng thực hợp lệ);
3. Bản công thức của mỹ phẩm công bố; ghi đầy đủ các thành phần cấu tạo; ghi rõ nồng độ, hàm lượng hoặc tỷ lệ phần trăm của từng thành phần.
4. Bản tiêu chuẩn chất lượng của mỹ phẩm vàp phương pháp thử;
5. Phiếu kiểm nghiệm;
6. Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có);
7. Dữ liệu kỹ thuật hoặc dữ liệu lâm sàng để chứng minh những công dụng đặc biệt của sản phẩm (nếu có).
8. Tài liệu nghiên cứu độ ổn định (nếu có)
9. Cam kết của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm về việc công thức sản phẩm không có các chất cấm và tuân thủ theo giới hạn về hàm lượng của những chất bị hạn chế và sản xuất đúng công thức đã công bố.
10. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực hợp lệ Giấy ủy quyền của nhà sản xuất hoặc chủ sở hữu sản phẩm ủy quyền cho tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường được phân phối sản phẩm mỹ phẩm tại Việt Nam (áp dụng đối với công bố mỹ phẩm nhập khẩu và mỹ phẩm sản xuất trong nước mà tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không phải là nhà sản xuất).

II. Dịch vụ công bố mỹ phẩm tại Long An của LAVN LAW FIRM

Khi sử dụng dịch vụ tại LAVN, chúng tôi sẽ giúp khách hàng thực hiện tất cả các công việc sau đây:

  • Tư vấn, soạn thảo hồ sơ công bố chất lượng mỹ phẩm trong nước.
  • Soạn thảo hợp đồng ủy quyền công bố mỹ phẩm (nếu có).
  • Đại diện khách hàng thực hiện các thủ tục cần thiết với cơ quan nhà nước.

Quý khách vui lòng liên hệ với  L.A.V.N ququa hotline 0908 265 196, chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, cố vấn pháp lý, giúp bạn hoàn thành thủ tục công bố mỹ phẩm sản xuất trong nước một cách dễ dàng. Chỉ cần bạn liên hệ, L.A.V.N sẽ giúp bạn thực hiện thủ tục này nhanh gọn.