Làm thế nào để sử dụng luật bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả nhất

0
28

Câu chuyện về sở hữu trí tuệ được coi là khá mới mẻ ở nước ta trong thời gian gần đây. Liệu có bao nhiêu người thực sự hiểu rõ về phạm trù sáng chế, nhãn hiệu, bản quyền? Bài viết dưới đây sẽ khiến mọi người có cái nhìn cụ thể hơn về ba loại bảo hộ trí tuệ này.


Bằng độc quyền sáng chế có thể coi là sự công nhận của nhà nước dành cho một nhà sáng chế. Họ là những người tạo ra một sản phẩm, cung cấp quá trình, giải pháp kỹ thuật mới nhằm phát triển khoa học, công nghệ nước nhà. Người nhận bằng sáng chế thường phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện của pháp luật. Những sáng chế của bạn phải đảm bảo 3 yếu tố: mới (chưa từng được công bố), sáng tạo và không hiển nhiên, hữu ích. Tính kể từ lúc nhà sáng chế nộp đơn hợp lệ, thời gian bảo hộ cho 1 sản phẩm là 20 năm và riêng với giải pháp hữu ích là 10 năm.Trong quá trình bảo hộ đối với phát minh, không có bất kỳ đối tượng nào được phép chế tạo, sử dụng hay phân phối, buôn bán mà chưa có sự đồng ý của bạn. Bạn – chủ phát minh có quyền quyết định chủ thể nào có thể sử dụng phát minh, thông qua những điều khoản thỏa thuận giữa hai bên. Điều này cũng có nghĩa là bạn hoàn toàn có thể bán lại quyền phát minh cho người khác. Giờ đây, người kia sẽ là chủ sở hữu mới của bằng sáng chế, không phải bạn. Khi sự bảo hộ kết thúc, bằng sáng chế hết thời gian hiệu lực, phát minh sẽ được công bố ra rộng rãi. Nhãn hiệu được biết đến là những dấu hiệu riêng dùng để làm căn cứ phân biệt các dịch vụ, hàng hóa cùng loại giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác nhau. Đó có thể là những chữ số, hình ảnh hoặc sự kết hợp của cả hai thứ đó, đặc trưng cho đơn vị kinh doanh. Chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa sẽ giúp chủ sở hữu bảo hộ chúng. Trong thời gian bảo hộ, chủ sở hữu có thể độc quyền khai thác lợi ích thương mại mà nhãn hiệu mang lại, tăng giá trị kinh doanh của doanh nghiệp. Thời gian bảo hộ của chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có thể gia hạn vô số lần.


“Trí tuệ”  được hiểu là khả năng nhận thức lý tính đạt đến một trình độ nhất định nào đó. Đó là năng lực riêng của con người mà không một loài sinh vật nào khác trên hành tinh này có được. Tài sản trí tuệ là những thành quả do trí tuệ con người tạo ra thông qua hoạt động sáng tạo và đã được thừa nhận. Các loại bảo hộ trí tuệ kia tuy có những điểm tương đồng xong vẫn tồn tại khác biệt và phục vụ cho những mục tiêu không giống nhau. Nhưng hiện nay, số lượng người phân biệt được sáng chế, nhãn hiệu hàng hóa và bản quyền là không nhiều.


>>> Xem thêm : dịch vụ đăng ký bảo hộ sáng chế – Hiểu sai về sáng chế, nhãn hiệu và bản quyền sẽ khiến bạn phải nhận hậu quả này