Tác giả: letho

Có nhiều người nói rằng bỏ thuốc lá thật dễ, và họ có thể bỏ đến hàng chục lần. Nhưng đối với nhiều người thì việc đó thực sự không dễ dàng đến  vậy. Hãy cùng tìm hiểu xem việc bỏ thuốc lá đột ngột hay giảm số lượng hút qua từng ngày thì hiệu quả hơn nhé. Có một nghiên cứu của các nhà khoa học người Anh cho thấy rằng việc bỏ thuốc lá đột ngột có hiệu quả cao hơn hẳn việc giảm số lượng thuốc qua từng ngày. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát trên hơn…

Read More