Browsing: Sức khỏe

Thông tin y tế – sức khỏe – dược phẩm

Cả “Papaya fruit powder” và “Carica papaya extract” đều là những từ tiếng Anh có nghĩa lần lượt là “Bột…